Blog Archives

Ta tak i fremtiden!

Verden er blitt mindre. Verden er samtidig blitt mer uoversiktlig. Finanskrisene(e) har gitt mange en kraftig påminnelse om hvor farefylt og uforutsigbar utviklingen er. Informasjonen flyter i stadig striere strømmer, men det er vanskelig å beholde oversikten. Hvordan se skogen

Read more ›

Posted in Strategisk analyse