Om selskapet

Dietz Foresight er et konsulentselskap som hjelper organisasjoner med å takle fremtidsutfordringer. Dietz Foresight spesialiserer seg på medvirkningsbaserte strategi- og endringsprosesser, ofte basert på foresightmetodikk.

Selskapet gjennomfører prosesser som skaper forankring og klare resultater. Oppdragene dreier seg ofte om å tilrettelegge samarbeid i nettverk, skape grunnlag for vekst og mobilisere til felles handling. I tillegg til fasilitering, analyse og strategisk rådgivning tilbyr Dietz bedriftsrettede kurs og annen undervisning.

Dietz Foresight drives av Jan Dietz, som har mange års erfaring med foresight (fremtidstenkning) og strategiutvikling. Dietz har spisskompetanse på bruk av scenarier og veikart. Selskapet holder til på Høvik (Bekkestua) og arbeider over hele landet.

Avhengig av prosjektets omfang og behovet for supplerende kunnskap samarbeider Dietz med andre fagmiljøer. Dietz kan også trekke veksler på nettverk i EU og Norden.