Kurs og foredrag

Dietz Foresight arrangerer kurs i scenariemetodikk, utforming av veikart og strategiutvikling. Det er selvsagt mulig å bestille skreddersydde kurs som tar utgangspunkt i organisasjonens aktuelle behov. Kursene kan ta form av arbeidssamlinger for ledergrupper, møter som setter fremtidstenkning på agendaen i organisasjonen, forelesninger i metodebruk m.v.

Kurs i utforming av veikart

Grunnkurs i scenarier

photo_28475_20110129Dietz har lang erfaring som foredragsholder. Dietz holder gjerne foredrag om samfunnsutfordringer og strategiske spørsmål, i tillegg til emner innenfor fagfeltet foresight og strategi. Foredragene vil alltid være tilpasset situasjonen og oppdragsgivers behov.

Noen eksempler på foredrag:

«Handlingsrom for et universelt utformet samfunn»

«Vestnes 2030: Drømmebilde og skrekkvisjon»

«Hvordan kan strategikompetanse kan bidra til en handlekraftig forvaltning?»

 

«Grønn revolusjon? Perspektiver på Geirangerfjorden og norsk reiseliv i 2030»

«Hvordan kan småbedrifter ha glede av strategisk planlegging?»

«Black Swans: Hva gjør vi? Hva kan vi gjøre?»

«Nordic Statistics: Ready for the Future?»

«Scenarier og HR: Hvordan takle fremtidens HR-utfordringer?»

«Klynger og fremtidens næringsutvikling: Noen refleksjoner»

«Nordmøre og Romsdal: Nye samarbeidsperspektiver»

Ta kontakt for nærmere informasjon om foredragsvirksomheten.