Prosessledelse

Oppdragsgivere opplever at det stilles flere forventninger og krav til strategier og planer enn før. Dét gjør det enda viktigere med godt tilrettelagte møter og prosesser. Det er behov for handlingsorienterte, medvirkningsbaserte prosesser som omfatter flere fag og miljøer, flere innfallsvinkler – og common sense. Profesjonell prosessledelse betyr avlastning og trygghet for oppdragsgiveren.

Dietz Foresight kan prosessledelse. Dietz Foresight er opptatt av å tilrettelegge for kreativitet og spenst i arbeidet. Møtene skal gi håndfaste resultater. Dietz Foresight tar ansvaret for et profesjonelt prosessdesign i nært samråd med oppdragsgiveren. Dietz Foresight fasiliterer både prosesser (flere verksteder og aktiviteter som henger sammen) og enkeltstående møter (verksted, seminar eller konferanse).

Dietz Foresight har utviklet et eget kvalitetssikringssystem for medvirkningsbaserte scenarieprosesser og strategiprosesser. Formålet med systemet er å sikre gjennomtenkt planlegging, fasilitering og oppfølging av prosesser. Prinsippene, prosedyrene og tiltakene skal lede til gode og tydelige resultater og skal også gi oppdragsgiver og prosessleder en tilskyndelse til refleksjon og læring.

 

(Foto: Brita Skuland)