Strategisk rådgivning

Swans and cygnets 14Verden er blitt mindre. Verden er samtidig blitt mer uoversiktlig og full av overraskelser. Finanskrisene(e) har gitt mange en kraftig påminnelse om hvor farefylt og uforutsigbar utviklingen er. Kravene til den strategiske tenkningen skjerpes!

Informasjonen flyter i stadig striere strømmer, og det er vanskelig å vite hva som fortjener vår oppmerksomhet. Hvordan se det store bildet? Hvordan komme på sporet av nye vekstmuligheter før andre gjør det? Hva betyr endringene i omgivelsene for vår selvforståelse og for vår egen organisasjon?

Dietz Foresight tilbyr strategisk rådgivning. Dietz har erfaring fra både privat og offentlig sektor og hjelper ledere, ledergrupper og styrer med å analysere utviklingen og planlegge mottrekk. Endring er ofte krevende, og Dietz gir råd og støtte i vanskelige situasjoner. Dietz har kjennskap til utfordringene i skjæringsfeltet næringsliv-forvaltning/politikk-forskning.

Ta kontakt for en nærmere prat!