Regional foresight

IMG_0432

Dietz Foresight arbeider over hele landet. Bilde fra Lofoten.

De siste årene har det skjedd en oppblomstring i interessen for regional foresight i Norge. Regional foresight handler om å ta tak i regioners innovasjonsmuligheter og omstillingsbehov. Regional foresight skjer gjennom brede, nøye tilrettelagte prosesser, der deltagerne finner nye felles svar på fremtidsutfordringene. Prosessene kan foregå med
utgangspunkt i næringsklynger, FoU-miljøer, partnerskap organisert av fylkeskommunen eller nettverk av kommuner.

Dietz har spilt en ledende rolle i utviklingen av norsk regional foresight. Dietz har vært fasilitator og mentor for flere nyskapende regionale foresightprosesser, bl.a. NODE Foresight (olje- og gassklyngen på Sørlandet), Halden-klyngen (NCE Smart Energy Markets) og Foresight Nordland. Dietz har vært prosessleder for Foresight Finnmark, som har satt søkelyset på potensialet for innovasjon og næringsvekst i Finnmark. Resultatene fra Foresight Finnmark har dannet grunnlag for Regionalt utviklingsprogram (RUP) for Finnmark, som har et tiårig perspektiv (2014-2023).

Dietz Foresight har i samarbeid med Varde Hartmark hatt ansvaret for en stor, nyskapende medvirkningsbasert strategiprosess på Nedre Romerike. Prosessen har omfattet utforming av en felles næringsstrategi for næringslivet, kommunene og kompetansemiljøene i regionen (Skedsmo, Lørenskog, Sørum, Fet, Nittedal, Aurskog-Høland, Akershus fylkeskommune), Næringsstrategi for Nedre Romerike: Midt mellom Oslo og verden. Næring til samhørighet og vekst. Det er utarbeidet fem veikart med tilhørende handlingsplaner, ett for hvert satsningsområde i strategien.

Mot et nytt kunnskapsfelt

Aktørenes erfaringer med foresight