Scenarier

All our knowledge is about the past, and all our decisions are about the future! (Ian Wilson) 

Fremtiden er usikker – åpen, uoversiktlig og full av overraskelser. Fremtiden er på mange måter «et annet land» – som vi ikke kjenner og som vi gjør klokt i ikke å ha for mange forutinntatte meninger om. Men den er ikke av den grunn et ingenmannsland. Gjennom systematisk fremtidstenkning er det mulig å skaffe seg dypere innsikt i drivkreftene som former utviklingen.

Scenarier (fremtidsbilder) er et redskap for å forstå mer av usikkerheten og handlingsrommet. Scenarier hjelper oss til å se. Hvilke viktige endringer kan være underveis? Hva er usikkert, og hva er sikkert? Hva betyr endringene for vår organisasjon? Hvordan kan vi tilpasse oss nye rammebetingelser? Hvor og hvordan kan vi selv påvirke utviklingen i vår sektor eller bransje?

Med et sett ulike scenarier for hånden kan vi tenke helhetlig og kreativt om både muligheter og trusler. Vi kan utvikle flere og bedre handlingsalternativer. Gjennom scenarieprosessen kan vi skape oppslutning om retningsvalg og beslutninger. Ved hjelp av scenarier kan vi dels forbedre våre nåværende strategier og planer, og dels utvikle helt nye strategiske ideer og grep. Fremfor alt kan scenarier gi oss motet til virkelig å satse.

Dietz Foresight tilbyr profesjonell bistand med planlegging og gjennomføring av scenarieprosesser. Selskapet har allsidig erfaring med scenariemetodikk og scenarieprosesser. Dietz Foresight kjenner mulighetene og fallgrubene og vet hvordan man utformer en prosess som svarer på oppdragsgiverens behov.Fire scenarier.001