Fem fordeler med scenarier

Den sanne oppdagelsesreise består ikke i å finne nye landskaper, men å se med nye øyne. (Marcel Proust)

1. Vi kan stå overfor komplekse, tilsynelatende helt overveldende utfordringer. Situasjonen kan være kaotisk, og vi vet for lite om hva problemet består i. Men det kan også være slik at vi drukner i informasjon. Scenarier gir oversikt. Scenarier hjelper oss med å se det store bildet.

2. Vi kan ikke vite nøyaktig hva som kommer til å skje, men ved hjelp av scenarier kan vi kartlegge usikkerheten og handlingsrommet. Vi kan leve oss inn i andres motiver og forestille oss overraskelser. Da er vi bedre forberedt, uansett hva som skjer. Scenarier påskynder læringen, både individuelt og kollektivt.

3. Ikke alt flyter. Men hva er det som ligger fast? Ofte er det vanskelig å skille mellom sikkert og usikkert, mellom overflatestøy og grunnleggende endring. Når vi lager scenarier, må vi sortere og granske drivkrefter og trender. Scenarier gjør det lettere å finne sikre holdepunkter.

4. Scenarier får oss til å strekke tanken. Når vi utvikler flere scenarier, lager vi flere versjoner av fremtiden. Vi blir nødt til å kjøre utenfor gamle hjulspor. Da kan det oppstå nye erkjennelser. Scenarier styrker sjansene for strategisk nytenkning.

5. Fremtiden er sjelden entydig. Det kan være farlig å konkludere for tidlig, særlig når usikkerheten er stor. Scenarieprosesser gir rom for et mangfold av perspektiver, dialog og fruktbar meningsbrytning. Scenarier baner vei for reell konsensus.