Lær av usikkerheten

Vi kan aldri nøye oss med ett scenario. Når vi utvikler flere scenarier, er det for å fange inn mer av den reelle usikkerheten i utviklingen. Fremskrivninger og prognoser har en tendens til å ignorere eller skjule usikkerheten. Scenariemetodikken, derimot, ser på usikkerheten som en kilde til ny innsikt. Ved å snu og vende på usikkerheten lærer vi mer, både om hvordan et problemområde ser ut og om våre egne antagelser. I scenarieprosesser jakter vi på de dypereliggende drivkreftene som former markedet og samfunnet. En velprøvd, klassisk teknikk for å finne de usikre og sikre drivkreftene, er den s.k. isfjellsanalysen.

Isfjellsanalysen