Strategisk analyse

Tempoet og kompleksiteten i arbeidslivet gjør strategiarbeidet vanskeligere og viktigere. Den enkleste tilnærmingen er å basere seg på kjent kunnskap, men kan vi forstå fremtiden ved å kikke i bakspeilet? Tradisjonelle utredninger kan være et spill av tid og krefter. Altfor ofte skyves møysommelig utarbeidede rapporter og planer rett ned i en skuff. Hvis den strategiske analysen skal gjøre inntrykk, må den inneholde noe nytt og treffe en nerve.

Dietz Foresight hjelper kundene med å fornye den strategiske analysen. Dietz Foresight har allsidig erfaring med tverrfaglig kunnskapsutvikling og vet hvordan man kombinerer ulike kreative og analytiske metoder. Dietz bruker bl.a. scenarier, veikart, dybdeintervjuer, morfologisk analyse, SWOT-analyse og brainstorming, og tilbyr også bistand med å formulere og formidle strategier.

(Foto: Anne Lene Brungot)