Veikart

UnknownVeikart er et praktisk og fleksibelt verktøy som i stigende grad benyttes i strategi- og
utviklingsarbeid i næringslivet og offentlig sektor. Utgangspunktet for utformingen av et veikart er et viktig endringsbehov. Enkelt forklart begynner man med å definere et hovedmål, for deretter å identifisere utfordringer, milepæler og tiltak på veien fra startåret til horisontåret. Veikartet viser etappene i utviklingsarbeidet og hvilke oppgaver man må ta fatt på i dag.

Mange forbinder strategi med lange, omstendelige dokumenter og krevende løfter. Veikartet avdramatiserer det hele. Veikartet er konkret. Det stimulerer deltagerne til å tenke grundig gjennom problemene og til å bruke egne innsikter og begreper. Veikart er ypperlig egnet i medvirkningsbaserte strategiprosesser.

Veikartet anskueliggjør eller er strategienVeikartet oppsummerer hva som er viktig og hva som må gjøres i årene som kommer. Et godt veikart gir oversikt og retning – det viser hvor ferden går. Veikartet kan brukes til å formidle prioriteringer og skape forståelse for nødvendige endringer.

Veikartet står godt på egne bein og kan utgjøre hovedmetoden i strategi- og utviklingsarbeidet. Men det kan også kombineres med andre metoder. Veikart har vist seg å fungere svært godt sammen med scenarier. I likhet med scenariene strekker veikartet ut tids-
perspektivet, og tidshorisonten i veikartet kan bevisst speile scenariene. Slik styrker veikartet den langsiktige tenkningen som er en av scenariemetodikkens fremste kjennetegn. Scenariene gir forståelsen av hvordan verden (omgivelsene) kan komme til å utvikle seg, mens veikartet dreier seg om hva man selv aktivt vil foreta seg. Scenariene representerer mulige fremtider – veikartene ønskelige fremtider. Det betyr at de to grepene utfyller og støtter hverandre.

Dietz Foresight har arbeidet mye med utvikling og bruk av veikart de siste årene. Ta kontakt for referanser og nærmere informasjon om bruksmulighetene!