Eksempler på veikart

 • NITO – veikart for den norske modellen, nyskaping og rekruttering
 • NVE – veikart for Energiavdelingen
 • Næringsstrategi for Nedre Romerike – fem satsningsområder (i samarbeid med Varde Hartmark)
  • Det gode liv for innbyggerne
  • Kommunenes samhandling med næringslivet
  • Smart, blågrønn region
  • Innovasjon og entrepenørskap
  • Etablert, vekstkraftig industri
 • Politihøgskolen – strategi for perioden 2016-2021
 • Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) – langsiktig FoU-innsats
 • Arena Innovasjon Torskefisk – strategi for klyngen
 • Olje- og gassklynge Helgeland (Helgeland) – store samarbeidsprosjekter
 • Thor Heyerdahl-stiftelsen – fornyelse av organisasjonen
 • Finnmark fylkeskommune – regional næringsutvikling (Fremtidens Finnmark – RUP 2014-2023)